PIO - Positieve Idenditeitsontwikkeling

Positieve IdentiteitsOntwikkeling

PIO is ons project dat zich inzet om kinderen en jongeren te helpen om zich op een positieve manier te ontwikkelen.


Kwetsbare jongeren hebben meer kans om uit de boot te vallen. Wij geloven dat deze kinderen en jongeren, met de juiste begeleiding een plaatsje zullen vinden in de samenleving.


De kinderen en jongeren krijgen de tijd en ruimte om hun identiteit te ontwikkelen en te uiten.


Wij proberen een vertrouwensfunctie te vervullen en het kritische denkvermogen bij de jongeren te versterken.






BANK